ถนนคนเดิน เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของแต่ละ พื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่นั้นย่อมมีเอกลักษณ์การจัดงานที่แตกต่างกันไป เราจึงสร้าง Application Kondern ซึ่งรวบรวมข้อมูลการจัดงานถนนคนเดินโดยสังเขปในรูปแบบของรายการ และ แผนที่แสดงจุดของการจัดงาน เพื่อให้ท่านตรวจสอบและเตรียมตัวเพื่อการท่องเที่ยวในงานถนนคนเดินของท่าน

โดยใน Application จะระบุข้อมูลของงานถนนคนเดิน โดยมีข้อมูล ชื่องาน วัน-เวลา สัปดาห์ และ สถานที่ อีกทัั้งยังระบุว่า จุดที่จะจัดงานถนนคนเดินนั้น อยู่ห่างจากจุดที่ท่านยืนอยู่ กี่กิโลเมตร นอกจากนั้น เมื่อท่านเลือกข้อมูลงานถนนคนเดินในรายการ Application จะแสดงจุดของการจัดงานบนแผนที่

ท่านสามารถ Load Application ได้ที่นี่

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aai.kondern

หรือสามารถ Download โดยใช้ QR Code ได้ที่นี่

นี่คือ ScreenShot โดยสังเขป

หมายเหตุ: การจัดงานถนนคนเดินในแต่ละพื้นที่ อาจมีการงดในบางวันของสัปดาห์ หรือ ในแต่ละสัปดาห์ของแต่ละเดือน อีกทั้งยังอาจจะมีการย้ายสถานที่จัดหรือยกเลิกการจัดงาน จึงทำให้ข้อมูลใน Application อาจจะไม่ตรงตามสถานการ์การจัดงานถนนคนเดินถนนแต่ละพื้นที่ และท่านยังสามารถข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานถนนคนเดินในแต่ละพื้นที่ได้ ที่นี่ หรือติดต่อโดยตรงกับผู้พัฒนาได้ที่ benzyaa@gmail.com

Comment

Comment:

Tweet