ไม่มีอะไรทำ อยากจะทำแต่มัีนยังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันก็เลยทำไม่ได้ นี่คือหนึ่งประโคที่แสดงถึงความคิด ของนักเรียน นักศึกษา ที่มีการดำเินินชีวิตที่แสนจะยาวนานและน่าเบื่อในช่วงปิดเทอม

ประโยคที่มักจะกล่าวว่า ไม่มีอะไรทำ หรือว่า อยากจะทำแต่มันทำไม่ได้่ เป็นประโยคที่คนที่มีเวลาว่าง ส่วนใหญ่นั้น มักจะกล่าว เมื่อมีคนถามว่า ปิดเทอมนี้ทำอะไรบ้าง หรือ เวลาเบื่อหน่ายยามที่ต้องอยู่นิ่ง ๆ หรือทำกิจกรรม ซ้ำ ๆ เดิม อยู่เป็นประจำ ได้ระัยะหนึ่ง จนเกิดความน่าเบื่อ สิ่งที่กล่าวมานี้ มันเกิดมาจากการที่เรา ไม่สามารถคาดคิดหรือ เราคิดไม่ถึงในเรื่องที่ จะต้องกระทำ หรือ กระทำให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเรา การอยู่อย่างสบายแบบ ซ้ำซาก จำเจ จนบ่นว่า ไม่มีอะไรทำ ของเรานั้น เป็นเพียงความสบายกายแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเอง แต่บางครั้งก็หาึความสบายใจได้ไม่ เพราะว่า จิตใจของเรานั้น มักจะไม่มีทางหยุดนิ่ง ในร่างกายที่หยุดนิ่ง และสมองที่ไม่มีการก่อเิกิดซึ่งความคิด จินตนาการที่สามารถ สร้างสรรค์ได้จริง ดังนั้น ถ้าหากอยากให้มีจิตใจที่ดี ก็ต้องพยายามดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากรูปแบบเ่ดิม ๆ โดยการเริ่มคิด เริ่มกระทำ เพื่อสร้างความสำเร็จทางกายและใจ และทรัพยากรอย่างเวลานั้น จะถูกใช้ไปอย่างมีค่า จนเราเองนั้น ไม่มีความเสียดายในช่วงเวลา ปิดเทอม แม้แต่น้อย

การหากิจกรรม การรู้จักคิดในสิ่งสร้างสรรค์ในช่วงเ้วลาปิดเทอมนั้นย่อมทำได้ไม่ยากนัก ต้องเริ่มจากสิ่งที่ตนเองถนัดหรือสนใจ สร้างแรงใจโดยการฝึกฝนความอดทน ความมานะำพยายาม ให้มากเข้าไว้ ค้นหาวิธีการฝึกฝนทีเหมาะกับนิสัย และปัจจัยที่มีอยู่ของตัวเราเอง และเชื่อมั่นในความสำเร็จของเราที่จะได้รับจากความพยายามที่มีอยู่ 

    กิจกรรมในช่วงปิดเทอมดังต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาชีวิตเราให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น และสร้างความรู้สึก ภูมิใจในช่วงเวลาปิดเทอมที่ได้ดำเนินไปเรื่อย ๆ จนถถึงเวลาเปิดเทอม กิจกรรมก็มีตั้งแต่ การอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการโลดแล่นสู่โลกภายนอกจากที่อยู่อาศัยอย่างสนุกสนาน กิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ กิจกรรมที่เราได้แนะนำ

     - ถ้่าหากอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ จงระลึกไว้เสมอว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง มันไม่ได้่เป็นเพียงแค่เครื่อง เล่น อินเตอร์เน็ต ฟังเพลง ดูหนัง  เล่น MSN หรือแม้แต่เล่นเกมส์

แต่มันมีโปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างสรรค์ความคิิดออกมา อย่างเช่น Paint ก็ช่วยได้มาก ถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่โปรแกรมเด็กเล่น แต่ที่จริงแล้ว มันสามารถใช้วาดเส้่นได้อย่างสวยงาม และถ้าหากมี Photoshop ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดี เราอาจจะใช้โปรแกรมตัวนี้ สร้างรูปภาพตกแต่ง blog ของเรา หรือ อาจจะสร้าง wallpaper แจกคนอื่นได้ และอยากจะแนะนำอีกหนึ่งตัว คือ Notepad ถึงแม้ว่าจะมันไม่หรูหราเท่า Microsoft Word แต่มันเป็นเครื่องมือที่สามารถกระจายความคิด สร้างสรรค์ได้อย่างสนุกสนาน คิดสิ่งใดออกก็พิมพ์สิ่งนั้นลงไป และนำสิ่งที่พิมพ์นั้นมาสรุป จนกลายเป็นแบบแผนความคิดที่สุดยอด ที่ได้จากการฝึกคิดด้วยสมองของเรา 

     - การอ่านในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญและทำให้เราเป็นคนน่าสนใจ

ไม่มีใครที่อ่านหนังสือไม่เป็น การอ่านหนังสือนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้พลังกล้ามเนื้อ พลังกายอย่างมหาศาล ดัีงนั้น อย่าขี้เกียจที่จะอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ การ์ตูนที่มีภาพเยอะ ๆ หรือ หนังสืออ้างอิง ที่มีตัวหนังสือเยอะ ๆ เป็นต้น ในบางครั้ง ถึงแม้่เราจะเห็นตัวหนังสือเยอะ ๆ จนอยากหลับ แต่ถ้าฝืนได้ก็ฝีนเพื่อฝึกความคุ้นเคย และถ้าหากหลับไป อย่างน้อยเราก็ได้ความรู้ ดีกว่าการนอนหลับที่ไร้ประโยชน์ เช่น หลับแล้วฝันกลางวัน เป็นต้น การอ่านช่วยเพิ่มพลังความคิดของเรานั้น ให้มีความสร้างสรรค์ที่ดูแปลกใหม่ได้มากขึ้น ช่วยเชื่อมโยงความคิดของเ่รากับสิ่งอิ่น ๆ อย่างสร้างสรรค์ และเมื่อมีการอ่าน มันก็ต้องมีการเขียนกันบ้าง เราอาจจะเขียนสิ่งที่ได้มาจากการอ่านหนังสือในแต่ละเล่มมารวมกันได้อย่างลงตัว และัสามารถต่อยอดความคิดลงไปได้ หากเราได้อ่านหนังสือการ์ตูน ดัีงนั้น แล้ว เีราลองเขียนการ์ตูน หรือ ฝึกวาดภาพ ดูในระยะแรกนั้น อาจจะดูไม่ดีนัก แต่หากฝึกฝนนานเข้า เราจะได้ตัวการ์ตูนที่ดูน่ารัก และสร้างความประัทัีบใจ ที่สามารถทำให้เรานั้นมีความสุขไปกับมัน  นอกจากนั้น การอ่าน ช่วยให้เราหากัลยาณมิตรได้มากขึ้น เพราะ้เราสามารถพูดคุยกับผู้อื่น ด้วยความรู้ที่เรามีอยู่ อย่างน่าประทับใจ

     - มาสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เพื่อ ความสุขใจของเรากันเถอะ

พอเราพูดถึง ศิลปะแล้ว ภาพที่เกิดขึ้นในใจนั้น อาจจะเป็นภาพของ อ.เฉลิมชัย หรือ ภาพวาด โมนาลิซ่า เป็นต้น แต่ในความจริงแล้ว งานศิลปปะนั้น มันไม่ได้มีแค่ที่กล่าวมา้เท่านั้น เพราะว่า งานศิลปะ คือ งานที่แสดงออกถึงจิตใจของเราในขณะนั้น ๆ เราสามารถแสดงออกได้ โดยผ่านการกระทำต่าง ๆ เช่น การวาดรูป การแต่งคำกลอน หรือแม้แต่การเขียนข้อความต่าง ๆ เป็นต้น ถึงแม้่ในครั้งที่เราเริ่มต้น ฝีมืออาจจะไม่สู้ดีนัก แต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ซึ่งบ่งบอกว่า เราได่้ฝึกฝนและถ่ายทอดเกี่ยวกับจิตใจของตนเอง อย่างลึกซึ่งผ่านการกระทำต่าง ๆ ศิลปะไม่ได้มีเพียงแค่นั้น แม้แต่การร้องเพลง หรือ การฟังเพลงนั้น ถือว่าเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งที่สามารถจรรโลงใจของเราให้เจริญขึ้น การฟังเพลง ขอเป็นเพลงประเภทใดก็ได้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำเ้ป็นต้องรู้คำร้องที่เป็นภาษาซึ่งฟังไม่รู้เรื่อง เพราะัว่า เพลงนั้น มีความสัีมพันธ์กับอรรถรสในทำนองที่ได้เปล่งออกมา เพียงแค่ทำนองก็สามารถบ่งบอกถึงความหมายของเพลงได้แล้ว 

     -ออกไปทัศนาจร เปิดวิสัยทัศน์ข้่างนอกบ้านนอกเรือนดูสิ

การจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั้น โลกภายนอก คือสิ่งที่เราควรรับรู้และสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้ได้มากที่สุด การออกไปนอกบ้านนั้น ไำม่จำเป็นต้องไปที่ใหนใกล ๆ แค่การเดินเล่นรอบ ๆ หมู่บ้าน การไปเดินเล่นแถวตลาดหรือห้างร้านต่าง ๆ ในเมืองนั้นก็ดูน่าจะเพียงพอแล้ว เพราะว่า จิตใจของเรานั้น ถ้ามองกันจริงๆ แล้ว ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในที่เดิม ๆ นั้นเป็นเวลานาน เพราะว่า จะคิดฟุ้งซ่านได้ง่าย การออกไปข้างนอกนั้น จึงเป็นการทำให้จิตใจเบิกบาน การออกนอกบ้าน ถ้าจะให้ดีควรออกตอนบ่าย ๆ หรือ ช่วงเย็น ๆ เพราะว่า เวลานี้ อาจจะเป็นเวลาที่ดูน่า้เบื่อมาก หากเ้ราจะเอาแต่อยู่บ้านที่เดียว และควรออกไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น อาจจะ ไปห้องสมุดประชาชน ตอนบ่ายๆ หรือ ออกกำลังกาย ในช่วงเย็น เป็นต้น

    ในทุกช่วงปิดเทอมของเรานั้น มีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะ เัพียงแ่ต่ว่าเราอาจจะคิดไม่ถึง หรือ ขี้เีกียจที่จะทำเสียมากกว่า หรือทำไปได้ระยะหนึ่งแต่เราขาดความอดทน เป็นต้น สิ่งสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมช่วงปิดเทอมของเรานั้น สำเ้ร๋็จ ก็คือ ความอดทน และความพยายามอย่างตั้งใจทำนั่นเอง 

Comment

Comment:

Tweet

#299 By (74.6.248.72|148.251.91.38, 74.6.248.72) on 2015-07-04 14:51

very nice submit, i definitely love this website, keep on it egcdefeegebfdgga

#298 By (116.68.199.110|148.251.92.48, 116.68.199.110) on 2015-07-02 13:42

Does it work having VI3? We all havent improved as yet.

#297 By http://www.zespa.fr/img/nike-blazer.html (195.211.155.166|195.211.155.166) on 2014-07-30 15:39

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#296 By http://www.mustangdreams.com/blog/index.asp?b=Christian&tag=christian-louboutin-for-men (27.159.193.79|27.159.193.79) on 2014-07-24 06:48

Great work with this Brian. One thing in relation to Yext that is certainly well worth referencing: if one of often the mate websites posseses their own own directory site that could be consumed control regarding and then in which information normally takes priority.

#295 By http://www.zespa.fr/img/nike-blazer.html (195.211.155.159|195.211.155.159) on 2014-07-21 22:57

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????
http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp

#294 By http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp (110.89.48.110|110.89.48.110) on 2014-06-08 00:09

Innovation inside the security industry and technology leveraged out of your consumer electronic industry are fueling the adoption of edge storage when recorded video details are located in a decentralized way inside the edge (on devices connected ????????????????????????? | MOE Prince:???????????????????? towards network that include cameras). To be able to record and manage up to month of 1080P video one ISD camera meets customer `6 expectations and needs for distributed video storage.

#293 By http://www.asmara.nl/aj6.html (23.228.242.34|23.228.242.34) on 2014-01-15 14:58

Researchers have shown no-line bifocal glasses that enable someone wearing bifocals to get the same streamlined look with their glasses as someone who might be just wearing one prescription during the time..

#292 By http://www.rarex.info (198.13.115.226|198.13.115.226) on 2014-01-15 14:39

nfl jerseys, news and information about nfl jerseys cheap sale
cheap whoesale nfl jerseys http://scauto.lv/?tag=wholesale-us-jerseys-5410.html

#291 By http://scauto.lv/?tag=wholesale-us-jerseys-5410.html (190.72.130.74|190.72.130.74) on 2014-01-12 00:37

Cheap MLB Iphone Case For Sale Wholesale For Sale

#290 By Cheap nhl Jerseys (186.93.141.159|186.93.141.159) on 2014-01-04 13:43

China MLB Iphone Case cheap wholesale

#289 By http://www.salesoccerforcheap.com/ (221.2.80.126|216.244.75.214, 221.2.80.126) on 2014-01-04 08:12

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#288 By Michael Kors Handbags Outlet Online (198.27.68.188) on 2013-11-15 10:49

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#287 By hvns.org/pages.html (198.27.68.188) on 2013-11-15 10:39

You understand precisely what you happen to be acquiring. The very best is without a doubt zippered alongside with the a couple most beneficial manages are generally correlated with the handbag using wedding rings..

#286 By Lululemon Outlet Online (37.59.29.107) on 2013-11-15 10:11

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????
????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#284 By www.williamsfunerals.com.au/support.htm (37.187.71.98) on 2013-11-15 10:08

A large level segment are developing typically the position in not to mention passionately merely is definitely immediately possibly Examine in lieu of various more substantial kinds. There are numerous services possessing this unique coat, that you can take advantage of.
I actually enjoyed to find this short article. I like your point of view. Thank you. Cheers
Beats By Dr Dre http://drdrebeats-australia.bjbgc.com/

#282 By Beats By Dr Dre (117.26.240.84) on 2013-11-15 09:30

ץ ԲʥХå
ץ ؔ http://www.charengexa.com/ǥ`ؔ-󥱩`-4yn6r-1_2_4.html

#281 By ץ ؔ (142.54.174.234) on 2013-11-15 09:27

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#280 By Ralph Lauren Skjorta (192.99.8.6) on 2013-11-15 09:08

"Not, smile sea."He also towards sea to there yell:"See again!See again!...."

#279 By moncler doudoune (173.208.132.10) on 2013-11-15 08:58

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#278 By www.filmdata.se/php.php (192.99.8.6) on 2013-11-15 08:44

love, enjoy world of warcraft!

#277 By world of warcraft (108.171.255.43) on 2013-11-15 08:04

<a href="http://www.eurolot2012.com/">??? ??????</a> ????http://www.eurolot2012.com/

#276 By ??????? ?????????? ??? (192.95.29.38) on 2013-11-15 07:43

Spot on with this write-up, I honestly believe that this site needs a great deal more attention. Ill probably be returning to read through more, thanks for the advice!
http://btcltcx.com http://btcltcx.com/

#275 By http://btcltcx.com (220.233.135.2) on 2013-11-15 05:32

Ҏ<a href="http://www.antonellescheeseshop.com/֥륬-Lؔ-c-84/">֥륬 Lؔ </a> http://www.antonellescheeseshop.com/֥륬-Lؔ-c-84/

#274 By ᥹ ٥ (120.43.26.196) on 2013-11-15 02:36

offers advanced product safety features. Builtin industrial grade protection circuitries protect the
jordan 5 oreo online http://oreo5s2013.familyblog.com/

#273 By jordan 5 oreo online (31.41.216.111) on 2013-11-15 01:45

??<a href="http://www.sohioans.com/???-??-??-c-80/">??? ?? ??</a> http://www.sohioans.com/???-??-??-c-80/

#272 By IWC ??????? (192.95.29.38) on 2013-11-15 01:09

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#271 By Michael Kors Bags Outlet (198.27.68.188) on 2013-11-14 21:52

Possibly dismissed. Many are handy inside the feeling which will hardly any several items of overcoats happen to be comparable. 1st details earliest, help to make your ex have a good laugh.

#270 By Ralph Lauren Rugby UK (37.59.29.107) on 2013-11-14 21:40

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#269 By www.mungopark.dk/adressekartotek/opsaetning/default.asp (198.27.68.188) on 2013-11-14 21:38

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#268 By Michael Kors Outlet (198.27.68.188) on 2013-11-14 21:25

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????
????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#266 By Cheap MK Handbags (37.187.71.98) on 2013-11-14 21:04

Howdy all pals,I would really like to wish all people a pleased and lucky new year.

#265 By Christian Louboutin Usa (66.117.9.194) on 2013-11-14 19:57

Barbour bank regarding resilient, water-resistant plus easily portable athletic leather coats for the purpose of continuous motor cycling, looking, offshore fishing and various other busy things to do at all times reveal your own impressive flavor..

#264 By Billig Michael Kors (37.59.29.107) on 2013-11-14 19:33

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#263 By Michael Kors (198.27.68.188) on 2013-11-14 18:49

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#262 By Michael Kors Hamilton -Taschen sind fr den Alltag Ideal (198.27.68.188) on 2013-11-14 18:22

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????
????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#260 By Michael Kors Jet Set Medium Tote (192.99.8.6) on 2013-11-14 17:10

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#259 By Michael Kors (198.27.68.188) on 2013-11-14 16:31

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#258 By Michael Kors Hamilton (192.99.8.6) on 2013-11-14 16:08

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#257 By MK Handbags (198.27.68.188) on 2013-11-14 15:49

A large severeness piece are typically that factor in plus ardently merely can be instantly possibly Browse as a substitute for a number of more robust varieties. There are several important things about getting this specific coat, which you'll want to take advantage of.

#256 By Michael Kors Veske (37.59.29.107) on 2013-11-14 15:27

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#255 By Cheap Lululemon (192.99.8.6) on 2013-11-14 15:12

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#254 By Cheap Lululemon (192.99.8.6) on 2013-11-14 14:56

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#253 By Michael Kors Totes (37.187.71.98) on 2013-11-14 14:31

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#252 By Ralph Lauren Aalborg (198.27.68.188) on 2013-11-14 14:30

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#251 By Michael Kors jet set (198.27.68.188) on 2013-11-14 14:23

????????????????????????? | MOE Prince:????????????????????

#250 By michael kors salg (198.27.68.188) on 2013-11-14 14:12